Thông tin chi tiết:
Trần Thị Lệ Hằng
Họ và tên Trần Thị Lệ Hằng
Ngày tháng năm sinh 25/10/1997
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư
Trình độ Cao đẳng
Điện thoại 0971031173
Email hangciu.lht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách