Thông tin chi tiết:
Phòng Thị Yến
Họ và tên Phòng Thị Yến
Ngày tháng năm sinh 18/02/1996
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó bí thư
Trình độ Đại học
Điện thoại 0375515376
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách