Thông tin chi tiết:
Trần Thị Chinh
Họ và tên Trần Thị Chinh
Ngày tháng năm sinh 17/02/1994
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0375539469
Email tranchinhcxx@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách