Tiết mục văn nghệ dự thi Giai điệu tuổi hồng trường TH Tiến Dũng