Hướng dẫn thực hiện TTHC năm 2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang - Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục