Hướng dẫn thực hiện TTHC năm 2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang - Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc