Thông điệp của Liên đội Tiểu học Tiến Dũng chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM