HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

        Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng năm học mới, năm học 2020  – 2021. Thực hiện hướng dẫn số 02/HD-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT-LĐLĐ huyện hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổ chức hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021. Hôm nay ngày 09/10/2020 Trường Tiểu học Tiến Dũng long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.

        Về dự Hội nghị về phía Ban giám hiệu có đồng chí Khiếu Thị Phương Nga (Bí thư chi bộ– Hiệu trưởng nhà trường), các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng 33 đ/c cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường.

        Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, nghiêm túc vì đây là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021; thông qua hội nghị phát động trong cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động. Trên cơ sở đánh giá các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

        Một số hình ảnh về hội nghị cán bộ, công chức, viên chức:

Toàn cảnh Hội Nghị

    Đồng chí Khiếu Thị Phương Nga báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

        Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

        Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Cũng tại Hội nghị, đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 -2022

Đ/c Khiếu Thị Phương Nga trao Giấy chứng nhận cho các đ/c đạt GVG cấp huuyện chu kỳ 2018-2020

 

 

 

Bài viết liên quan